حمایت خیرانه

ما در خانه گردشگری دانشگاه تهران معتقدیم که توسعه گردشگری دانشگاهی ایمن، سالم و ارزان یک گام فرهنگی بزرگ است. ما تلاش میکنیم که به روش های مختلف هزینه سفر را برای دانشگاهیان و خانواده شان کاهش دهیم. از مراکز اقامتی مختلف، سامانه های حمل و نقل شهری و بین شهری، مراکز تفریحی و فرهنگی و خیلی جاهای دیگر به نفع همسفرانمان تخفیف میگیریم، با نهادهای مختلف دولتی و خصوصی رایزنی میکنیم تا از امکانات و توانمندی هایشان استفاده کنیم و باز بخشی از هزینه های سفر را برای همسفرانمان کاهش دهیم (البته به یک چیز اعتقاد داریم: از بیت المال به اسم اینکه دانشگاهی هستیم و نخبه هستیم و…، سوء استفاده نمی کنیم و از دیگران در حیطه وظیفه و اختیارات معمول شان انتظار همکاری داریم). ما تلاشمان را میکنیم اما بازهم، هرچند کم، هستند کسانی که پرداخت هزینه های سفر برایشان اگر ناممکن نباشد لااقل سخت است…
خلاصه بگوییم، با هر نیت خیرخواهانه، میتوانید به هر میزان، از هزینه یک سفر ساده تهران گردی گرفته تا هزینه تشرف چندین خانواده به مشهد، تا شرکت چند جوان مستعد در یک همایش علمی را به عهده گرفته و به قدر وسع خود چراغی بر فروزید…
با ما تماس بگیرید: ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۴۳ (خانه گردشگری دانشگاه تهران)

کد پرداخت دلخواه موبایلی (USSD) جهت مشارکت مالی در امور خیر خانه گردشگری: ‎*۷۸۸*۹۷*۷۰۰۷#