همراهان عزیز کانون گردشگری. ثبت نام “دومین دوره آموزشهای مرتبط با صنعت گردشگری؛ با هدف کارآفرینی و اشتغال” آغاز شد. در حال حاضر چهار عنوان آموزشی در حال ثبت نام است که اطلاعات مربوط به هر یک از آنها در ادامه آمده است. توجه داشته باشید که مهلت ثبت نام در این دوره ها تا دوشنبه 19 آذر است. در صورتی که ابهام یا سوالی درباره هریک از دوره ها دارید، با شماره 09904342043 (خانم بخشی) تماس بگیرید. موفق باشید.