همراهان عزیز کانون گردشگری. بزودی منتظر اعلام دوره های جدید کانون باشید. امیدواریم پس از انجام هماهنگی های لازم بتوانیم ثبت نام این دوره ها را از اواخر مهرماه 97 آغاز کنیم. موفق باشید.