برای دریافت فایل پی دی اف برنامه روزانه و توضیحات این برنامه اینجا کلیک کنید.

همچنین می توانید توضیحات مربوط به این برنامه را پایین همین صفحه مطالعه کنید.
مهلت ثبت نام در برنامه (در صورت وجود ظرفیت) تا 24 ساعت پیش از حرکت است. در صورتی که در گروه های چهار نفره و بیشتر ثبت نام کنید یا اینکه همسفر پیشین کانون باشید یا تا ساعت 23 دوشنبه 9 مهرماه ثبت نام قطعی کنید، از 12000 تومان تخفیف بهره مند خواهید شد (که الان در قیمت اعمال شده است).

اگر سوال خاصی درباره این برنامه دارید که در توضیحات ذکر نشده است، یا طی مراحل ثبت نام با مشکلی مواجه شده اید، می توانید بین ساعت 9 الی 21 با شماره 09904342043 تماس بگیرید.

توضیحات

بازدید علمی از مرکز پردازش شرکت دیجی کالا

 ویژه ی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده مدیریت و کارآفرینی دانشگاه تهران

 

راس ساعت ۹ ۱۰ تا ۱۲ ۱۲ تا ۱۳
چهارشنبه

 ۱۱ مهرماه ۹۷

حرکت از درب دانشگاه در خیابان شانزده آذر بازدید از شرکت دیجی کالا برگشت به سمت خیابان ۱۶ آذر
زﻣﺎن ﺑﻨﺪی                             چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۳
مخاطبین دانشجویان و فارغ التحصیلان (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده مدیریت و کارآفرینی دانشگاه تهران
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ۴۰۰۰۰ تومان

۳۰% تخفیف ویژه ثبت نام تا دوشنبه ۹ مهرماه: ۲۷۰۰۰ تومان

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ: در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان www.utsafar.ir

ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری(ﺳﺎﻋﺖ ۹ الی ۲۱ هر روز): ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ۰۹۹۰۴۳۴۲۰۴۳

لوازم مورد نیاز دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ،ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ(کارت دانشجویی برای دانشجویان)
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ

·     این برنامه براساس ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با اردوهای دانشگاهی و نیز مطابق شرایط ذکر شده توسط خانه گردشگری دانشگاه تهران برای ثبت نام و حضور در برنامه های گردشگری که می‌توانید درسایت خانه گردشگری مطالعه کنید برگزار می شود، لذا ثبت نام و حضور شما در این سفر به منزله پذیرش این ضوابط و شرایط است.

·      همراه داشتن لبخند، گذشت، صبر، روحیه کار جمعی، کارت دانشجویی یا استخدامی دانشگاه تهران در کلیه برنامه های خانه گردشگری دانشگاه تهران الزامی است.

·         در صورت انصراف از سفر هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد.