لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان های رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه 24 مرداد (ساعت 16.30 الی 20.30) و پنج شنبه 25 مرداد (ساعت 9.30 الی 13) می باشد که شما می توانید به دلخواه در یکی از این دو زمان حضور پیدا کنید.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان مجرد می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ 10000 تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ظهر دوشنبه 22 مرداد است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.

توضیحات

لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان های رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه ۲۴ مرداد (ساعت ۱۶٫۳۰ الی ۲۰٫۳۰) و پنج شنبه ۲۵ مرداد (ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۳) می باشد که شما می توانید به دلخواه در یکی از این دو زمان حضور پیدا کنید.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان مجرد می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ظهر دوشنبه ۲۲ مرداد است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.