لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه 15 اسفند (ساعت 13 الی 17) می باشد.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان به تنهایی می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ 5000 تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ساعت 23 یکشنبه 5 اسفند است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه راس ساعت 13 از درب خوابگاه متاهلین غدیر (واقع در امیرآباد نبش دانشکده فنی) و راس ساعت 13.20 از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.

توضیحات

 

لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه ۱۵ اسفند (ساعت ۱۳ الی ۱۷) می باشد.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان به تنهایی می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ ۵۰۰۰ تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ساعت ۲۳ یکشنبه ۵ اسفند است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه راس ساعت ۱۳ از درب خوابگاه متاهلین غدیر (واقع در امیرآباد نبش دانشکده فنی) و راس ساعت ۱۳٫۲۰ از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.