بدلیل شناسایی ویروس کرونا در برخی استان های میهن عزیزمان، کلیه سفرهای باشگاه گردشگری دانشگاهیان (قشم، مشهد مقدس، ترکمن صحرا، چابهار، ماسوله و...) تا اطلاع ثانوی لغو می باشد. در حال حاضر می توانید در دوره های آموزشی ما ثبت نام کنید.

لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه 15 اسفند (ساعت 13 الی 17) می باشد.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان به تنهایی می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ 5000 تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ساعت 23 یکشنبه 5 اسفند است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه راس ساعت 13 از درب خوابگاه متاهلین غدیر (واقع در امیرآباد نبش دانشکده فنی) و راس ساعت 13.20 از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.

توضیحات

 

لطفا پیش از ثبت نام حتما به موارد ذیل توجه فرمایید:

 • زمان رزرو شده برای حضور در این برنامه چهارشنبه ۱۵ اسفند (ساعت ۱۳ الی ۱۷) می باشد.
 • خانواده های محترم و نیز خانم ها و آقایان به تنهایی می توانند در این برنامه شرکت کنند.
 • حضور در این برنامه رایگان است اما به جهت پوشش هزینه های حمل و نقل مبلغ ۵۰۰۰ تومان از هر یک از شرکت کنندگان اخذ می شود.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت شئونات اسلامی و حجاب کامل هستند. آقایان باید با پیراهن آستین بلند و خانم ها باید بدون آرایش و لاک ناخن باشند.
 • از پذیرش کودکان زیر دو سال به دلیل احتمال گریه کردن و به هم خوردن برنامه معذوریم.
 • مهلت ثبت نام (در صورت وجود ظرفیت) تا ساعت ۲۳ یکشنبه ۵ اسفند است.
 • حرکت اتوبوس جهت شرکت در برنامه راس ساعت ۱۳ از درب خوابگاه متاهلین غدیر (واقع در امیرآباد نبش دانشکده فنی) و راس ساعت ۱۳٫۲۰ از درب دانشگاه تهران واقع در خیابان شانزده آذر می باشد.