• مهلت ثبت نام با تخفیف در برنامه های اسفندی کانون گردشگری دانشگاه تهران تا ساعت 23 دوشنبه 6 اسفندماه تمدید شد. این فرصت را از دست ندهید و در برنامه های متنوع ما با قیمت کمتر ثبت نام کنید.