ایران جان ما پر از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شگفت انگیز است. باشگاه گردشگری دانشگاهیان با هدف تسهیل حضور دانشگاهیان در سفرهای امن و با کیفیت سفرهای مختلف یک و چند روزه را برای دانشگاهیان گرامی برگزار می کند.

کانون گردشگری دانشگاه تهران از سال 1394 فعالیت می کند و تجربه برگزاری صدها سفر برای هزاران همسفر را دارد. در این صفحه پیوند 12 سفر آخری که توسط کانون برگزار شده است را ملاحظه می فرمایید.