درباره باشگاه گردشگری دانشگاهیان

ما در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دور هم جمع شدیم و خانه گردشگری دانشگاه تهران را راه انداختیم. به مدت سه سال برای هزاران دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه تهران سفرهای علمی، زیارتی و تفریحی باکیفیت و متنوع برگزار کردیم. در سال ۱۳۹۷ به منظور ارایه خدمات به همه دانشگاهیان سراسر کشور، از دانشگاه تهران جدا شدیم و با نام باشگاه گردشگری دانشگاهیان فعالیت کردیم. ما صنعت گردشگری را دروازه ای برای توزیع عادلانه تر ثروت بین اقشار مختلف جامعه، و شاهراهی برای توسعه کشور برپایه اقتصاد مستقل از نفت می دانیم و علاوه بر اجرای سفرهای مختلف، تربیت نیروی توانمند برای صنعت گردشگری میهن عزیزمان را جزو مهمترین اهدافمان می دانیم.

برخی افتخارات باشگاه گردشگری دانشگاهیان
تشکل دانشگاهی برگزیده در بخش نوآوری جشنواره ملی جهش ۱۳۹۶
تشکل دانشگاهی برگزیده در بخش کارآفرینی جشنواره ملی جهش ۱۳۹۶
تشکل دانشگاهی برگزیده در بخش حمایت از محیط زیست جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران ۱۳۹۶
ایده کاری برگزیده جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران ۱۳۹۵
بعضی از شماره تلفن های مهم باشگاه گردشگری دانشگاهیان
مدیر؛ آقای احسان سپاهی
۰۹۱۵۲۴۲۰۵۴۳
روابط عمومی؛ خانم بخشی
۰۹۳۹۳۷۶۲۲۲۲
مدیر دوره ها؛ خانم انصاری زاده
۰۹۲۱۶۵۹۸۹۲۷

پیامی به ایمیل ما بفرستید