باشگاه گردشگری دانشگاهیان از کجا شروع شد؟

ما در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دور هم جمع شدیم و خانه گردشگری دانشگاه تهران را راه انداختیم. به مدت سه سال برای هزاران دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه تهران سفرهای علمی، زیارتی و تفریحی باکیفیت و متنوع برگزار کردیم. در سال ۱۳۹۷ به منظور ارایه خدمات به همه دانشگاهیان سراسر کشور، از دانشگاه تهران جدا شدیم و با نام باشگاه گردشگری دانشگاهیان فعالیت کردیم. ما صنعت گردشگری را دروازه ای برای توزیع عادلانه تر ثروت بین اقشار مختلف جامعه، و شاهراهی برای توسعه کشور برپایه اقتصاد مستقل از نفت می دانیم و علاوه بر اجرای سفرهای مختلف، تربیت نیروی توانمند برای صنعت گردشگری میهن عزیزمان را جزو مهمترین اهدافمان می دانیم.

پیامی برای ما بفرستید