باشگاه گردشگری دانشگاهیان از کجا شروع شد؟

ما در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دور هم جمع شدیم و خانه گردشگری دانشگاه تهران را راه انداختیم و چندین سال است که برای هزاران دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه تهران سفرهای علمی، زیارتی و تفریحی باکیفیت و متنوع برگزار کرده ایم. از سال ۱۳۹۷ امکان حضور دانشگاهیان سراسر کشور و غیر دانشگاهیان در بعضی از برنامه های مان را فراهم کرده ایم و ضمنا با سایر دانشگاه های علاقمند به همکاری، برنامه های مشترک برگزار می کنیم و نام خود را به باشگاه گردشگری دانشگاهیان تغییر داده ایم. ما صنعت گردشگری را دروازه ای برای توزیع عادلانه تر ثروت بین اقشار مختلف جامعه، و شاهراهی برای توسعه کشور برپایه اقتصاد مستقل از نفت می دانیم و علاوه بر اجرای سفرهای مختلف، تربیت نیروی توانمند برای صنعت گردشگری میهن عزیزمان را جزو مهمترین اهدافمان می دانیم.

پیامی برای ما بفرستید