فایل PDF و فرم ثبت نام الکترونیکی دوره تورلیدری ایرانگردی و جهانگردی

شما شرکت کننده دوره تورلیدری ایرانگردی و جهانگردی باشگاه گردشگری دانشگاهیان و موسسه آموزش گردشگری آوای جلب سیاحان هستید. یکی از شرایط ورود به این دوره تکمیل فرم ثبت نام و تعهدنامه است.

لازم است فرم الکترونیکی زیر را نهایتا تا ساعت ۲۲ سه شنبه ۱۷ فروردین تکمیل نمایید تا نسبت به ایجاد حساب کاربری شما در سامانه آموزش آنلاین وزارت میراث فرهنگی اقدام شود.

همچنین همه شرکت کنندگان باید فایل PDF فرم ثبت نام و تعهد نامه (که لینک دانلود آن در زیر قرار دارد) را پرینت گرفته، تکمیل و امضا کرده و حتما تا پیش از شروع کلاس ها برای ایمیل utsafar@gmail.com یا شماره ۰۹۳۹۳۷۶۲۲۲۲ در تلگرام ارسال نمایند.

عواقب هرگونه تاخیر در ارسال فرم ثبت نام و تعهدنامه امضا شده بر عهده خود شما است.

فایل pdf فرم ثبت نام و تعهد نامه و دوره تورلیدری ایرانگردی و جهانگردی (حتما ارسال شود)
فرم ثبت نام الکترونیکی دوره تورلیدری ایرانگردی و جهانگردی (حتما تکمیل شود)