سلام

باشگاه گردشگری دانشگاهیان برای اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما ارزش زیادی قایل است. ما اطلاعات مشتریان مان را به با شرایط زیر در اختیار دیگران میگذاریم:

  • کسانی که در دوره ها ثبت نام می کنند: اطلاعات ایشان صرفا به موسسه ای که دوره با همکاری ایشان برگزار می شود ارایه می گردد تا موسسه همکار جهت انجام فرآیندهای اداری داخلی موسسه و ارتباط با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دخیل در آموزش یا صدور مدرک از این اطلاعات استفاده کند.
  • کسانی که در سفرها ثبت نام می کنند: اطلاعات ایشان جهت صدور بیمه با حسب لزوم به موسسات بیمه ای معتبر ارایه می شود. همچنین از این اطلاعات حسب لزوم برای صدور بلیط قطار، هواپیما، اتوبوس و… استفاده خواهد شد. در صورتی که سفری نیاز به اسکان شبانه داشته باشد اطلاعات شما به اقامتگاه ارایه می شود.
  • در صورت درخواست مراجع قضایی و سایر نهادهای ذی صلاح، اطلاعات همسفران به ایشان ارایه خواهد شد.