هتل لارن شیراز

محل اقامت ما در سفر به شیراز این هتل زیبا و تازه ساخت است که تنها چند ماه از آغاز به کار آن می گذرد اما در همین چند ماه توانسته است رضایت بسیاری از مشتریان خود که عموما آژانس ها و گروه ها بوده اند را به خوبی جلب کند.

آدرس:شیراز_خیابان تختی_نبش چهارراه راهنمایی هتل لارن تلفن:۳۲۲۴۰۵۹۱_۳۲۲۲۳۲۷۵_۰۷۱ واتساپ:۰۹۳۳۹۲۶۳۸۴۰

خدمات هتل

ما برای سفر شیراز در این هتل 10 اتاق دو تخته رزرو کرده ایم. 5 تا از اتاق ها امکان افزودن یک نفر و سه نفره شدن را دارند که موجب می شود دست ما در چینش دوستان و خانواده های حاضر در این سفر بازتر شود.

آدرس:شیراز_خیابان تختی_نبش چهارراه راهنمایی هتل لارن تلفن:۳۲۲۴۰۵۹۱_۳۲۲۲۳۲۷۵_۰۷۱ واتساپ:۰۹۳۳۹۲۶۳۸۴۰