احتراما به اطلاع می رسانیم ما در حال حاضر در حال بازبرنامه ریزی فرآیندها و برنامه های کانون گردشگری دانشگاه تهران هستیم و تا اطلاع ثانوی (احتمالا تا پایان تیرماه) برنامه ای نخواهیم داشت. حتما صفحه ما در اینستاگرام را دنبال کنید تا از شروع مجدد سفرها و دوره های کانون مطلع شوید.

روز: 4 دی 1400