جنگل حرا در 3 استان جنوبی کشور

جنگل حرا

جنگل‌های دریایی (جنگل حرا)  جنگل‌های دریایی گونه‌ای که از جنگل در مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند. این جنگل‌ها در جهان با نام عمومی «مانگرو» [1](mangrove) و با نام علمی «اوسینا مارینا» (Avicennia marina)[2] شناخته می‌شوند. مانگرو یا جنگل دریایی اکوسیستمی است که از زمین‌های میان مناطق جزر و مدی دریا تشکیل می‌شود. در اطراف […]