بدلیل شناسایی ویروس کرونا در برخی استان های میهن عزیزمان، کلیه سفرهای باشگاه گردشگری دانشگاهیان (مشهد مقدس، ترکمن صحرا، چابهار، ماسوله و...) تا اطلاع ثانوی لغو می باشد. صرفا سفر ما به قشم، هنگام و بندرعباس به دلیل عدم مشاهده ویروس کرونا در استان های جنوبی کشور و حسب درخواست شرکت کنندگان در این سفر اجرا خواهد شد. در صورتی که مایل به حضور در این سفر هستید می توانید نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید. این سفر 15 نفر دیگر ظرفیت دارد.