نحوه امتیاز گیری در باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

فایده کسب امتیاز در باشگاه مشتریان چیه؟

در باشگاه مشتریان باشگاه گردشگری دانشگاهیان شما با انجام فعالیت های مختلف می توانید امتیاز دریافت کنید. امتازهای خود را می توانید به اعتبار کیف پول تبدیل کنید یا از آنها برای ارتقای جایگاه کاربری تان در سایت، دریافت تخفیف ها، کد تخفیف و هدایای مختلف ما مصرف کنید.