جنگل حرا در 3 استان جنوبی کشور

جنگل حرا

جنگل‌های دریایی (جنگل حرا)  جنگل‌های دریایی گونه‌ای که از جنگل در مناطق استوایی و نیمه استوایی هستند. این جنگل‌ها در جهان با نام عمومی «مانگرو» [1](mangrove) و با نام علمی «اوسینا مارینا» (Avicennia marina)[2] شناخته می‌شوند. مانگرو یا جنگل دریایی اکوسیستمی است که از زمین‌های میان مناطق جزر و مدی دریا تشکیل می‌شود. در اطراف […]

آیین نوروز دریا در روستای سلخ

آیین نوروز دریا روستای سلح

روستای سلخ «سلخ» از عبارت «مسلخ» به معنای پوست کندن گرفته شده است. روستای سلخ از قدیمی‌ترین مراکز ماهیگیری قشم است. این روستا در گذشته محل اختصاصی صید کوسه‌ نهنگ‌های عظیم ‌الجثه (کوکی کر)[1] بوده است. چون صید این ماهی بزرگ به تنهایی ممکن نبوده است و توسط چندین نفر انجام می‌شده است لذا شغل […]